Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment
WEIGHT / MW-G180-EX-SR

MW-G180-EX-SR

left arrowright arrow
mw-g180-ex-sr - Mw-g180-ex-sr


mw-g180-ex-sr - Mw-g180-ex-sr


mw-g180-ex-sr - Mw-g180-ex-sr

DANE TECHNICZNE

DłUGOść:184 x 122 x 119 cm
WAGA:34,6 + 160 kg
ŚREDNICA CZęśCI CHWYTNEJ:160 kg

Marbo-Sport - Professional Fitness Equipment